Škody způsobené vydrou a medvědem proplatí kraj

22.06.2020 17:17

ZLÍNSKÝ KRAJ – Proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy schválil dnes radní Zlínského kraje. Škody v celkové výši 46 481 korun v kraji napáchali vydra říční a medvěd hnědý.

„Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv podal žádost o náhradu škody způsobenou vydrou říční ve výši 42 931 korun. Proplatíme také škodu, kterou na včelstvu a úlu v obci Krhová způsobil medvěd hnědý. Včelaři v tomto případě proplatíme škodu ve výši 3 550 korun,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

„Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí žadatel dodat také protokol o ohledání veterinárním lékařem,“ doplnil Alan Urc, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. 

Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na základě ustanovení zákona č. 115/2000 Sb. proplácí Krajský úřad Zlínského kraje, zdrojem financí je státní rozpočet.

„V roce 2018 Zlínský kraj na základě tohoto zákona proplatil celkem 649 990 korun. V roce 2019 již dosáhla celková proplacená částka výše 2 436 302 korun,“ doplnila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová. 

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj