Skanzen Modrá patří mezi TOP 100 udržitelných turistických destinací světa!

27.10.2020 15:09

MODRÁ - Dobrých zpráv není nikdy dost, zvláště v době, kdy cestovní ruch prochází dosud největší krizí. „Příval informací a instrukcí k druhé vlně epidemie koronaviru odsunul do pozadí skvělý úspěch, na který dosáhl areál Skanzen Modrá, když se v letošním ročníku celosvětové soutěže TOP 100 trvale udržitelných destinací (The Sustainable Global Top 100 Destination 2020) jako dosud jediný zástupce z ČR dostal mezi světovou elitu,“ Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Soutěž je organizována neziskovou nadací Green Destination, jejímiž hlavními partnery jsou odborné a akademické instituce a jejich experti. Nadace podporuje ekologicky šetrné a udržitelné formy cestovního ruchu, její doporučení jsou akceptována organizacemi cestovního ruchu na celém světě. Zařazení na seznam udržitelných destinací zvyšuje nejen prestiž lokality, ale také jí poskytuje významnou marketingovou podporu.
Dle organizátorů celosvětové soutěže si projekt Skanzen Modrá ocenění vysloužil díky tomu, že obec klade velký důraz na životní prostředí, lokální biodiverzitu a ekologickou rovnováhu v přírodě. Mimo jiné zde probíhají vzdělávací a demonstrační aktivity, zaměřené na ekonomiku šetrnou k životnímu prostředí a lidskou činnost v krajině, která brání degradaci a ohrožení populace různých druhů a podporuje zachování původních druhů. Příklady dobré praxe obec Modrá často prezentuje na národních konferencích a tím ukazuje, jak lze obdobné projekty realizovat v různých lokalitách ČR.
Unikátnost projektu Skanzen Modrá spočívá také v propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, díky kterému se podařilo vybudovat atraktivní, a přesto k přírodě šetrné turistické cíle a turistickou infrastrukturu, která zároveň obohacuje a zpestřuje krajinu. Komplex Skanzen Modrá tvoří Archeoskanzen Modrá, Centrum slováckých tradic, Živá voda Modrá, Stezka praturů, Terárium Modrá, hotel a restaurace Skanzen, rybníky, kostelík sv. Jana a okolní krajina.
„U zrodu dnešního areálu byla myšlenka, kterou se podařilo postupně rozvíjet a díky úsilí všech zapojených partnerů proměnit nevzhledný brownfield na okraji obce v top destinaci s jednou z nejvyšších návštěvností ve Zlínském kraji. Ocenění nás příjemně překvapilo. Dodalo nám novou energii k dalším aktivitám, které také budou realizovány v podobném, přírodě blízkém a trvale udržitelném duchu“ řekl Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá.   
„Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a zejména vztahy mezi místní komunitou a turistickou veřejností jsou jedním z nejčastěji řešených problémů, kterými se sektor cestovního ruchu zabývá. Z tohoto úhlu pohledu je projekt Skanzen Modrá vzorovou ukázkou toho, že lze nalézt přírodě a společnosti šetrná řešení a zapojit do projektu místní komunitu. Ocenění, kterého se Skanzenu Modrá dostalo v celosvětovém měřítku, to jen potvrzuje. Moc nás to těší! Skanzen Modrá je skvělým reprezentantem a ‚tahounem‘ v rámci celého regionu Východní Moravy,“ zdůraznilaPetra Psotková.

Podrobnosti o TOP projektech trvale udržitelného cestovního ruchu jsou uvedeny zde https://greendestinations.org/

Vlastimil Langer
Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Foto: CCRVM