Silniční stavby na Uherskohradišťsku jsou v plném proudu

09.07.2020 12:15

UHERSKOHRADIŠŤSKO  - Tři silniční stavby na Uherskohradišťsku byly cílem kontrolní návštěvy náměstka hejtmana Zlínského kraje Pavla Botka a ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého. Rekonstrukce silnic v Uherském Ostrohu, Tučapech i Mistřicích mají být v letošním roce řádně dokončeny.

V Uherském Ostrohu se upravuje přes 650 metrů dlouhý úsek silnice od křižovatky po obloukový most přes Moravu. „Projednali jsme další postup prací, hovořili jsme se starostou města o vyvolaném přemístění zastávek linkové veřejné dopravy a o dočasném režimu silničního provozu ve městě,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
 „Práce probíhají velmi dobře, zhotovitel je dokonce v předstihu před schváleným časovým harmonogramem,“ doplnil Bronislav Malý, ředitel ŘSZK.

Kontrolní návštěva pokračovala v obci Tučapy, ve které se sdružení zhotovitelů pustilo do celkové výměny vozovky silnice v délce téměř jednoho kilometru. Postup prací je zde závislý na dokončení souvisejících staveb obce – výměně vodovodu a nové kanalizaci. Posledním cílem kontrolní cesty byla rekonstrukce silničního průtahu v Mistřicích. Průtah bude zcela nový po dokončení 550 metrů dlouhého úseku. V současné době zde probíhají obecní akce – přeložky vodovodů, sdělovacích kabelů a oprava kanalizace - a na ně navazuje po etapách výměna konstrukce vozovky. V probíhající etapě je silniční provoz sveden na místní komunikace.

„Práce na našich stavbách jsou v plném proudu. Věřím, že se ověřeným zhotovitelům, kterým jsme tyto zakázky svěřili, podaří vše dokončit podle harmonogramů a ve stanovených termínech do konce listopadu letošního roku a že naši občané v Uherském Ostrohu, Tučapech i Mistřicích získají ve svých obcích kvalitní a bezpečné silniční úseky,“ uzavřel náměstek hejtmana Pavel Botek.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj