Silniční průtah v Ludslavicích projde rekonstrukcí

10.06.2019 08:12

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkovou rekonstrukcí letos projde půlkilometrový úsek silnice v Ludslavicích na Kroměřížsku. Zlínský kraj zde vynaloží na zkvalitnění silnice v obci více než 11 milionů korun.

„Práce budou probíhat od června do října za úplné uzavírky komunikace. Provedena zde bude nová konstrukce vozovky, případně sanace pláně, a odvodnění vozovky do stávající kanalizace. Realizovány budou také přeložky vodovodního potrubí a vodorovné i svislé dopravní značení,“ shrnul náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Stavba bude rozdělena do dvou etap na přibližně stejně dlouhé úseky. Objízdná trasa povede z Ludslavic směrem na Holešov, dále na Zahnašovice a případně zpět na okraj Ludslavic.

Vlastimil Langer

Foto: www.rszk.cz