Silnice z Pozlovic na Petrůvku bude bezpečnější

29.07.2018 10:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nový povrch vozovky položí krajští silničáři na téměř dvoukilometrovém úseku silnice v kopcovitém zalesněném úseku mezi okružní křižovatkou v Pozlovicích nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka. Součástí bude i nová protismyková vrstva v dvousetmetrovém úseku, kde docházelo k častým dopravním nehodám.
„Tato stavba, jejíž realizace přijde na téměř 12 milionů korun, bude financována z programu BESIP Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce budou zahájeny 31. července, jejich ukončení je plánováno do poloviny letošního října,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
V celém úseku bude provedeno frézování živičných vrstev. Po lokální sanaci trhlin a plošných deformací bude následovat pokládka ložné vrstvy do úrovně původního povrchu a následně pokládka nové obrusné vrstvy o tloušťce 5 centimetrů. Krajnice budou očištěny a zhutněny, směrové sloupky vyměněny za nové plastové s trnem, ocelová svodidla budou mimo zídek kompletně vyměněna za nová. Obnoveno bude také vodorovné dopravní značení a část svislého dopravního značení. Ve dvousetmetrovém úseku, kde je to důležité z hlediska bezpečnosti silničního provozu, bude položena protismyková vrstva.
Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnice a bude rozdělena na čtyři úseky. Vedení dopravy bude zajištěno druhým jízdním pruhem obousměrně, s řízením provozu semafory.
Vlastimil Langer

Foto: www.rszk.cz