Silnice u Ludkovic je zabezpečena proti sesuvu

25.11.2020 07:13

LUDKOVICE - Silničáři zabezpečili vozovku proti sesuvu ve svažitém terénu na silnici mezi Ludkovicemi a Řetechovem na Zlínsku. Bezpečnost motoristů zajišťuje také nové svodidlo. Stavební práce zde skončily začátkem listopadu.

„Předmětem díla byla stabilizace silničního tělesa silnice v extravilánu mezi obcemi Ludkovice a Řetechov. Celková délka opravovaného úseku byla 154 metrů. Stabilizace byla provedena pomocí opěrné zdi založené hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Zeď je dlouhá 150 metrů, vysoká přibližně jeden metr,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota. Zhotovitelem stavby byla firma KARETA, s. r. o., Bruntál. „Konečná cena za tuto zakázku činí 21,398 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal tiskový mluvčí.

Stavební práce byly zahájeny v srpnu letošního roku a skončily začátkem listopadu. Stavba probíhala za úplné uzavírky komunikace. V současné době je stavba pro silniční provoz otevřená v režimu „průjezd stavbou" a s omezením rychlosti na 30 km/hod. Ke kolaudaci stavby dojde po dokončení geodetických prací a zapsání v katastru nemovitostí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: ŘSZK