Silničáři opraví most mezi Cvrčovicemi a Milovicemi

13.06.2020 10:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na silnici spojující na Kroměřížsku Zdounky a Milovice silničáři letos nahradí původní most mezi Cvrčovicemi a Milovicemi, který je ve špatném stavu, mostem novým.

„Investorem stavby za 11 milionů korun bude naše příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 22. června a ukončeny do poloviny letošního listopadu,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Pavel Botek.

Zhotovitelem stavby bude firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem v Brně. Po dobu stavby bude pro vozidla nad 12 tun vyznačena objízdná trasa po silnicích na trase Zdounky – Soběsuky – Milovice. Pro ostatní vozidla (do 12 t, BUS, vozidla IZS) bude vybudována v blízkosti mostu provizorní komunikace včetně zatrubnění potoka.

Součástí stavby bude i vydláždění dna potoka kamennou dlažbou do betonu a úprava navazujících částí silnice v celkové délce 79 metrů. Na této silnici již silničáři v roce 2018 rekonstruovali za 11 milionů korun čtyřsetmetrový průjezdní úsek silnice v Soběsukách-Milovicích.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Foto mostu: ŘSZK