Silničáři obnoví dva kilometry komunikace v Loukově včetně dvou mostů

09.06.2019 07:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozsáhlou rekonstrukci téměř dvoukilometrového úseku silnice II/150 připravilo v Loukově na Kroměřížsku Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které je krajskou příspěvkovou organizací. Součástí budou i stavební úpravy dvou mostních objektů. „Náklady dosáhnou 66 milionů korun. Na financování stavby chceme využít dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Silnice projde rekonstrukcí v celkové délce 1 985 metrů, z toho 339 metrů v úseku před obcí Loukov v areálu zemědělského družstva  a 1 648 metrů přímo v obci Loukov. Součástí díla bude také přestavba stávajícího propustku přes Blazický potok na nový rámový most včetně nezbytné úpravy koryta vodního toku a stavební úprava mostu přes potok Libosvárka. Provedena bude rovněž výstavba zpomalovacího ostrůvku včetně jeho osvětlení na vjezdu do obce ve směru od Bystřice pod Hostýnem, zrušení dvou stávajících zastávkových pruhů osobní linkové dopravy u areálu zemědělského družstva, výstavba pěti nových zastávkových pruhů a dále přeložky telefonních kabelů a plynovodního vedení. Řešeno bude rovněž odvodnění silnice, svislé a vodorovné dopravní značení, bezpečnostní zařízení, vegetační
Stavební práce začnou 17. června.

„Po přerušení v zimním období budou pokračovat v průběhu celého roku 2020. Proběhnou po etapách za úplných uzavírek, část uzavírky s využitím semaforů. Doprava pro všechna vozidla bude vedena po objízdné trase,“ dodoala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Silnici II/150, která je v našem kraji dlouhá asi 30 kilometrů a vede ve směru od Přerova přes Bystřici pod Hostýnem do Valašského Meziříčí, řadíme do prioritní silniční sítě Zlínského kraje. Od roku 2008 jsme na ní realizovali devět investičních staveb, z nichž sedm získalo dotace z prostředků Evropské unie. Byly na ní rekonstruovány nebo i nově vybudovány úseky v celkové délce přes 14 kilometrů. Investiční náklady zde přesáhly čtvrt miliardy korun,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Vlastimil Langer
Foto: www.rszk.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz