Sídliště Jižní Svahy získalo kvalitní vozovku směrem na Vršavu

13.09.2018 08:58

ZLÍNSKÝ KRAJ – S využitím prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zrekonstruovalo za 22,9 milionu korun Ředitelství silnic Zlínského kraje silnici, která spojuje největší zlínské sídliště Jižní Svahy s lokalitou Vršava.
„Silnice již byla v havarijním technickém stavu, což mohlo mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost dopravy. Zrekonstruovaný úsek je dlouhý 1,7 kilometru,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Rekonstrukce vozovky probíhala od letošního dubna do srpna. Stavba ještě čeká na svou kolaudaci, přesto již slouží v plném rozsahu motoristům,“ uvedl Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy.
Součástí stavby byla rovněž úprava připojení stávajících místních a účelových komunikací a sjezdů, úprava krajnic, obnovení silničních příkopů, pročištění betonových žlabů a propustků. Jeden propustek byl zrušen a nahrazen novým. Původní pravostranná opěrná zeď byla vyspravena a obložena kamenným obkladem. Bylo zde také obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz