Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021 je navržen

03.11.2020 07:51

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozpočet Zlínského kraje na příští rok vzali na vědomí krajští radní. Jeho příprava probíhala od července do září a vycházela ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, ekonomických predikcí a dílčích návrhů státního rozpočtu.

„Celkovými příjmy rozpočtu jsou 14 miliard 930 milionů 112 tisíc korun a celkové výdaje 15 miliard 566 milionů 112 tisíc korun. Schodek rozpočtu činí 636 milionů korun,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Současný stav ekonomiky, návrh státního rozpočtu a vývoj pandemie covid-19 představují významný dopad i do krajského rozpočtu. Vzhledem k obtížné předvídatelnosti celkových dopadů jsme rozpočet Zlínského kraje na rok 2021 navrhli konzervativně tak, aby byly pokryty nejdůležitější provozní potřeby jak krajského úřadu, tak jeho zřizovaných a zakládaných organizací. Současně díky zasmluvněnému úvěru je zajištěn zdroj finančních prostředků pro předfinancování a kofinancování evropských projektů,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop, zodpovědný za krajské finance.

V porovnání s letošním schváleným rozpočtem dochází v roce 2021 k navýšení celkových příjmů o 417 milionů 316 tisíc korun. K plánovanému nárůstu dochází zejména v oblasti neinvestičních přijatých transferů, a to u přijatých dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé výdaje na vzdělávání související s růstem platů ve školství (o 660 milionů korun). Naopak snížení je očekáváno u příjmů ze sdílených daní (o 332 milionů korun) v důsledku dopadů pandemie covid-19.

Pro rok 2021 jsou, ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem, plánovány celkové výdaje vyšší o 1 miliardu 133 milionů 316 tisíc korun. K významnému navýšení dochází především u neinvestičních transferů (o více než 583 milionů korun), a to u dotací na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení v návaznosti na zvyšování platů ve školství a také u příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím.
Dále byly navýšeny i neinvestiční nákupy (o téměř 265 milionů korun) v důsledku očekávaného zvýšení výdajů na dopravní obslužnost, na opravy dlouhodobého majetku a výdajů na platy. Z celkových výdajů tvoří více než desetinu kapitálové (investiční) výdaje, konkrétně jde o 1,630 miliardy korun, oproti letošku jde o nárůst o více než 261 milionů korun. V rámci Fondu Zlínského kraje se navyšují výdaje o více než 24 milionů korun za účelem financování, předfinancování a spolufinancování projektů EU.

Rozpočet bude v nejbližší době předložen i nově zvolené Radě Zlínského kraje, která by jej měla projednat a doporučit zastupitelstvu ke schválení.

Text a foto: Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj