Rožnov tvoří svůj nový strategický plán rozvoje města

10.02.2019 09:39

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - V Rožnově pod Radhoštěm se začíná od 1. ledna tvořit nový Strategický plán rozvoje města (dále také SPRM) na roky 2021-2030.

Na začátku letošního roku byl v Rožnově pod Radhoštěm zahájen nový projekt ReSTRAT – Profesionální a STRATegický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm, který bude během dvou let usilovat o realizaci dvou klíčových aktivit.
„Tou první je tvorba a aktualizace strategických dokumentů, v rámci které dojde k vytvoření nového Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021–2030, včetně šesti zcela nových a pěti aktualizovaných koncepčních dokumentů pro oblast sportu, cestovního ruchu, energetiky, veřejného osvětlení, místní ekonomiky, životního prostředí, kultury apod. Druhou aktivitou pak je profesionalizace lidských zdrojů, jejímž cílem je poskytnout zaměstnancům Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm profesní a odborné vzdělávání,“ vysvětlila Dagmar Šnajdarová z odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ Rožnov.

„Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příspěvek Evropské unie činí 85 % uznatelných nákladů, národní veřejné zdroje uhradí 10 % a město z vlastního rozpočtu zaplatí 5 % uznatelných nákladů. Celkový rozpočet projektu je 8.839.945 Kč,“ sdělil tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

„Hlavním výstupem, který si tým města Rožnov pod Radhoštěm dává za cíl, je zpracování nového dokumentu, který určí směr a priority dalšího rozvoje města. Takovýmto dokumentem je právě Strategický plán rozvoje města 2021-2030. Strategický plán rozvoje města je z pohledu města zásadním plánovacím dokumentem, který slouží ke koordinaci aktivit směřujících nejen k rozvoji sociálnímu a ekonomickému, ale také k rozvoji v oblasti kvality života a vnějších vztahů, to vše s důrazem na spolupráci města s vnějšími subjekty. SPRM je dlouhodobým závazným strategickým dokumentem schvalovaným zastupitelstvem města. Aktuálně platný Strategický plán rozvoje města 2008-2020, kterým se město při svém směřování od roku 2008 řídí, má nastavenou vizi a priority do konce roku 2020 a je tedy nutné dodržet návaznost a připravit strategický dokument na další období,“ doplnila základní informace Dagmar Šnajdarová.

Výstupy projektu budou formovány především na základě dohody všech zapojených aktérů rozvoje města (politických – zástupci všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města i těch nepolitických – úředníci městského úřadu, zpracovatel SPRM, odborná i laická veřejnost), čímž bude zabezpečena návaznost napříč tematickými oblastmi i přesah platnosti a účinnosti SPRM mezi volebními obdobími.

„Společně s odborníky, kolegy z úřadu a zástupci všech politických stran budeme plánovat budoucnost města. Jaké má být, co v něm chybí a co během 10 let udělat, abychom měli Rožnov zase lepším místem k životu. Jsem rád, že na tu cestu máme prostředky a ušetříme tak městské kase prostředky na jiné potřebné projekty a akce,“ řekl místostarosta města Jan Kučera.  

Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm byl proto s účinnosti od 12. 12. 2018 zřízen poradní orgán zastupitelstva města s názvem Strategický výbor, jehož hlavní náplní činnosti bude zejména dohled nad přípravou, zpracováním a následným uvedením Strategického plánu rozvoje města do praxe.

Důležité informace a aktualizace o probíhajícím projektu budou zveřejňovány na webových stránkách města (www.roznov.cz).

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ