Rožnov skokanem roku v Národní síti Zdravých měst

12.12.2017 09:07

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Rožnov pod Radhoštěm získal ocenění Skokan roku v Národní síti Zdravých měst. Místostarosta města Jan Kučera převzal cenu na celorepublikové konferenci Národní sítě Zdravých měst v Praze.
„Rožnov dokázal za velmi krátkou dobu našeho členství v síti Zdravých měst učinit kroky, které řadě jiných měst trvají léta. A to mne moc těší a poděkovat za to chci především svým kolegům na městském úřadu v čele s koordinátorkou Dagmar Šnajdarovou, kteří si agendu Zdravých měst převzali,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera, který za město Rožnov převzal ocenění Skokan roku. „Jsme v dobré společnosti velkých i malých měst, které se snaží v maximální míře zapojit občany města do veřejného rozhodování. V Rožnově jsme aktivní nejen v oblasti Zdravých měst, ale také v zavádění tzv. Místní agendy 21 a realizujeme i dvouletý projekt Efektivní úřad. Rožnované se tedy do veřejného rozhodování mohou zapojit formou městem organizovaných anket, veřejných fór, veřejných projednávání nebo například veřejných interpelací,“ vypočítal Jan Kučera.
Petr Hermann, předseda NSZM v průběhu večera poděkoval všem Zdravým městům, obcím a regionům za jejich spolupráci a komentoval poslání asociace takto: „Členové Národní sítě Zdravých měst tvoří v prostředí České republiky výjimečnou skupinu obcí a regionů. Jejich hlavním rysem je aktivní spolupráce a sdílení dobré praxe. Vzájemně se od sebe učíme a nebojíme se ptát. Tuto naši síť považuji za platformu otevřených municipalit a jejich osobností - politiků, koordinátorů, ale i dalších pracovníků úřadů – kteří vytvářejí vysoce profesionální a přitom velice přátelský tým. Pravidelně se setkáváme a sdílíme zkušenosti“.
Národní síť Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM ČR má dnes 135 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,423 milionu obyvatel (52 % populace ČR). Více informací o NSZM ČR naleznete na internetových stránkách https://www.ZdravaMesta.cz.

Vlastimil Langer

Místostarosta Rožnova Jan Kučera přebírá ocenění. Foto: www.roznov.cz