Rostoucí návštěvnost Zlínského kraje zastavil COVID -19

13.05.2020 14:53

Podle údajů vydaných 11. května Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v prvním čtvrtletí, byl v celé ČR zaznamenán rapidní pokles počtu hostů i přenocování.

„Je to důsledek faktického zastavení segmentu cestovního ruchu v březnu v návaznosti na razantní epidemiologická opatření. Ze dne na den cestovní ruch přestal na určitou dobu existovat, což se samozřejmě projevilo v aktuálních číslech,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Petra Psotková.

Dle zprávy Českého statistického úřadu v 1. čtvrtletí poklesl v ČR počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních o 22,2 % a počet přenocování poklesl o 16,7 procenta.
„Ve Zlínském kraji se počet hostů snížil o 18,4 %, když do kraje přijelo 108 932 hostů. V regionu strávili 316 227 přenocování, to je pokles proti minulému roku o 13,2 procenta. Jedná se o výsledky méně nepříznivé než v regionech s vyšším podílem zahraničních turistů, jako je Praha, Střední Čechy či Jižní Morava, kde poklesy přenocování přesáhly 30 % hranici,“ uvedla Petra Psotková.

Na poklesu návštěvnosti v kraji se nejvíce podílejí úbytky tuzemských hostů, hostů z Polska a Slovenska, naopak u některých zahraničních trhů byl zaznamenán dokonce růst počtu hostů a přenocování.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zdeněk Urbanovský, tiskový mluvčí CCRVM