Revitalizace sídliště Družba II bude stát město Hulín méně

06.11.2020 07:47

HULÍN – O dva miliony korun méně oproti původním předpokladům zaplatí město Hulín za druhou etapu revitalizace sídliště Družba II. Náklady se podařilo snížit díky veřejné soutěži, ve které byl vybrán zhotovitel prací.

„Hulín významně ušetří, což je výborná zpráva. Zvláště v dnešní době, kdy kvůli obtížné epidemiologické situaci a s ní spojeným rozhodnutím vlády příjmy nejen našeho města klesají,“ upozornil Roman Hoza, starosta města Hulína.

Druhá etapa revitalizace sídliště Družba II měla podle původních odhadů vyjít na cca 11 milionů korun, po veřejné soutěži na zhotovitele prací klesla tato částka na 9 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryje město Hulín dotací od Státní fond podpory investic Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3,9 milionu korun, zbytek uhradí ze svého rozpočtu. „Samotné práce budou zahájeny v březnu příštího roku a potrvají do konce srpna,“ sdělil Roman Hoza.

Druhá etapa revitalizace sídliště Družba II počítá například s rekonstrukcemi stávajících komunikací, chodníků a parkování, stavebním zpomalovacím prvkem je řešena i potřebná bezpečnost dopravy v tomto kritickém místě. 
„Vzniknou zde také nové prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých, v plánu je instalace moderního veřejného osvětlení nebo osazení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Samozřejmostí jsou nové výsadby a rekonstrukce sídlištní zeleně,“ doplnil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

První etapa revitalizace sídliště Družba II se uskutečnila v roce 2018. „V jejím rámci došlo k rekonstrukcí příjezdové komunikace ke garážím a k novým parkovacím stáním, k výstavbě nových přístupových chodníků, k výměně veřejného osvětlení v této lokalitě, vzniklo zde 48 nových parkovacích míst, z toho tři místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a k vybudování dvou zpevněných ploch pro dětské a workoutové hřiště. Sázela se také zeleň, konkrétně tří desítky stromů a 229 keřů, byly také založeny nové trávníky,“ vyjmenoval Zdeněk Dvořák z hulínské radnice.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Hulín