Rekordní počet Vsetíňanů hlasovalo o příležitostech města

29.07.2018 12:31

VSETÍN - Zvýšení finančních prostředků pro sociální služby ve Vsetíně, rozšíření sítě cyklostezek s propojením na Rokytnici, Horní Lideč a Rybníky či vybudování nového útulku pro zvířata, hotelu a cvičiště. „To jsou vítězné podněty obyvatel Vsetína, kteří se zúčastnili veřejného hlasování s názvem Top 10 problémů a příležitostí města,“ uvedla mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

Tuto akci každoročně pořádá vsetínská radnice s cílem zapojit veřejnost do rozhodování ve Vsetíně. V červnu víc než sto padesát účastníků pojmenovalo přes sto příležitostí, následným hlasováním účastníci zvolili prvních deset příležitostí, které radnice zveřejnila na webových stránkách města Vsetína. Do pátku dvacátého července probíhalo online hlasování o konečnou podobu top desítky.

 „Hlasování se zúčastnil rekordní počet lidí za posledních pět let. Bylo jich přes tisíc pět set, sdělila Simona Hlaváčová s tím, že ‚Skokanem letošního roku‘ se stalo téma zajištění dlouhodobého financování sociálních služeb a souvisejících aktivit, které získalo 454 hlasů, ze sedmého místa se toto téma dostalo na místo první. Dále následoval námět na rozšíření sítě cyklostezek s jejich propojením například s Rokytnicí, Horní Lidčí a Rybníky a na třetím místě se umístil požadavek vybudování nového útulku pro zvířata, hotelu a cvičiště,“ doplnila informace místostarostka Simona Hlaváčová

Jako každý rok, online forma hlasování přinesla další nové podněty, kterých bylo přes sto. „Patřila k nim například žádost o zajištění dalších lůžek v domovech pro seniory, zprovoznění bývalého železničního mostu přes Bečvu od polikliniky směrem k Albertu pro jízdu na kole, výstavbu sportovní haly, řešení hluku z koncertů v centru města, dohled nad dodržováním zákazu jízdy na koních po stezkách ve městě, vybudování další parkovací plochy, zřízení rezidenčních stání ve městě a hodnotnější ocenění dárců krve,“ vyjmenovala vedoucí odboru školství a kultury Andrea Frňková, pod který patří projekt Místní Agendy 21 a Zdravé město.
Zbývající podněty nezapadnou a vsetínská radnice se všemi bude zabývat a hledat jejich vhodné řešení.
Vlastimil Langer

Foto: www.mestovsetin.cz