Ředitel Střediska volného času Domeček Jiří Pernický odešel do důchodu

03.09.2020 11:03

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - S novým školním rokem má Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí (dále Domeček) po víc jak třiceti letech nového ředitele. Stal se jím dosavadní vedoucí oddělení Fantastiky David Holec (29), jenž ve funkci nahradil Jiřího Pernického (63). Domeček, který jen loni navštěvovalo přes 1 600 dětí a dospělých, vedl Jiří Pernický nepřetržitě od roku 1989.
„Pouze v letech 2006 až 2014 jsem si ‚odskočil‘ na radnici. Když se ohlédnu, tak si nejvíce cením toho, že SVČ Domeček ve Va­lašském Meziříčí, jako školské zařízení, vůbec je. Jedná se o jeden z mála nástrojů, které stát a hlavně zřizovatelé, myšleno obce a města, ještě mají k přímému ovliv­ňování mladé generace. Mám radost, že SVČ Domeček je dnes přijímá­no spoluobčany jako volnočasové zařízení napříč generacemi,“ bilancoval Pernický, který po letech činnosti v pozici ředitele odešel do důchodu.
Na začátku týdne jej proto na radnici přijala místostarostka Yvona Wojaczková, aby mu poděkovala. „Jiří Pernický odvedl jako ředitel Domečku obrovský kus práce a novému řediteli předává dobře fungující organizaci se skvělými a aktivními zaměstnanci, kteří ji budou nadále rozvíjet. Věřím, že si pan Pernický bude zasloužený důchod jen užívat a občas si na Domeček také vzpomene,“ řekla místostarostka.

Novým ředitelem se od úterý 1. září stal David Holec, dosavadní vedoucí oddělení Fantastiky, který sám jako dítě Domeček navštěvoval. „Zná tak skvěle prostředí celé organizace i potřeby a přání jejích klientů. Jsem moc ráda, že se do výběrového řízení přihlásil a uspěl v něm. Věřím, že bude pracovat na dalším rozvoji Domečku a nabídce volnočasových aktivit pro děti i dospělé,“ je přesvědčena místostarostka Wojaczková.
Nový ředitel David Holec má již také plno plánů. „Největší část z nich směřuje k využití venkovních hřišť za střediskem, která mají obrovský potenciál stát se oblíbeným místem pro sport a relaxaci. Kromě jiného chci dál podporovat kvalitní zázemí pro zájmové aktivity všeho druhu, modernizovat učebny a dělat další kroky k technologicky náročnějším aktivitám. Chci, aby Domeček přesahoval rámec volného času v organizaci, aby se stal pomocníkem a rádcem, jak využít volný čas ve Valmezu všeobec­ně,“ sdělil své představy Holec.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Valašské Meziříčí
Pod foto: Jiří Pernický, dole David Holec