Radnice zahajuje restaurování hrobky rodiny Pražákovy

10.05.2020 11:56

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Hrobku uherskohradišťské rodiny Pražákovy, v níž je pohřben i významný moravský politik Alois Pražák zrestauruje město. Zrestaurování významného hrobu s monumentálním náhrobkem si vyžádá částku takřka 2,7 milionu korun.

„Rodinná hrobka rodiny Pražákovy na hřbitově v Uherském Hradišti-Mařaticích je v klasicistním stylu a je umístěna na čestném místě uprostřed hrobů nejvýznamnějších osobností města,“ sdělil tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

V loňském roce došlo k viditelnému propadu chodníku u Pražákovy hrobky a ke zjevnému posunu jejího rámu. Bylo provedeno posouzení spodní části hrobky, kdy se zjistilo, že cihlová konstrukce je již natolik narušena, že není možné garantovat statickou stabilitu kamenného monumentálního náhrobku. Došlo tedy ke kompletnímu rozebrání a odvozu jednotlivých dílů náhrobku. Demontáž odhalila další závady a poškození jednotlivých dílů náhrobku. 
„Na základě tohoto zjištění byl vypracován podrobnější restaurátorský záměr. Dle dohledaných historických podkladů je řešena také původní barevnost rodového erbu a renovace nápisů. S renovací náhrobku je spojená i řada kovářských a litinových výrobků, které je nutné zrestaurovat. Nově bude doplněn i bronzový emblému perutě RAF 311, v hrobce je totiž pohřben i Vladimír Nedvěd, velitel 311. československé bombardovací perutě Britského královského letectva. Práce na jednotlivých částech náhrobku by měly probíhat v termínu v pondělí 11. května a potrvají do konce října,“ řekl tiskový mluvčí

Opuštěné památné hroby a hrobky město převzalo do své péče v roce 2010. Již v té době nebyla většina náhrobků v dobrém stavu. 
„Postupem času vyšlo najevo, že v rámci běžných provozních prostředků na údržbu pohřebišť není jednoduše možné zajistit zlepšení stavu, ale ani zakonzervování stavu památných hrobů a hrobek. Proto jsme v roce 2018 zadali zpracování restaurátorského záměru a vznikl plán oprav,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha. 

V roce 2019 byla zahájena první etapa oprav. Uskutečnila se oprava náhrobků na místě odpočinku významných architektů Josefa Schaniaka st. a ml., JUDr. Jana Černého, bývalého předsedy československé vlády, Fanderlíkovy rodiny nebo rodiny Czikann von Wahlborn které se řadí mezi umělecky významné hrobky. Do oprav a restaurování významných hrobů dosud město investovalo půl druhého milionu korun. 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště