Radnice vybírá místa, kde se nebude sekat tráva

01.07.2019 08:08

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Ponechání vyššího porostu na některých místech ve městě, podobně jako v jiných městech v České republice, zvažuje i Uherské Hradiště. „Z ekologického hlediska se jedná o vhodné řešení, vyšší travní porost zadržuje vodu a láká hmyz a drobné ptactvo, jichž v posledních letech dramaticky ubývá,“ uvedl tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Město do budoucna zvažuje omezit seče na některých plochách, mezi kterými aktuálně vybírá. Netýká se to samotného centra města, ale spíše ploch, které jsou na pomezí intravilánu města a volné krajiny a pro tento typ vegetace jsou vhodné.

Jak by mohly takové plochy vypadat, je možné aktuálně vidět například na travnaté ploše mezi ZŠ Sportovní a ulicí Sokolovskou. Okraje jsou posečeny z bezpečnostních důvodů.  Před začátkem LFŠ ale bude také tato plocha posečena.

„Pokud budou místa, kde je vhodné vyšší travní porost ponechat, vybrána, budeme o tom veřejnost informovat,“ přislíbil místostarosta Čestmír Bouda.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.mesto-uh.cz