Radnice udržuje městské studny v provozu

21.01.2018 11:21

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Na pozemcích města Uherské Hradiště eviduje radnice 27 studní, které jsou v jejím vlastnictví. Město si jejich významu cení a snaží se je udržovat. Jen vloni jich radnice opravila pět a další městské studně budou následovat.
„Město Uherské Hradiště vynakládá každoročně na údržbu studní kolem 20 tisíc korun. Jen v  loňském roce bylo opraven pět městských studní - dvě studny v Mařaticích, stejný počet v Sadech a jedna v místní části Vésky. V letošním roce se chce odbor správy majetku města zaměřit na opravy studní v místní části Jarošov,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
Vzhledem k minimálnímu využití studní není kvalita vody v nich sledována a jsou proto opatřeny upozorněním, že se jedná o užitkovou vodu. „U opravených studní jsou pak zjišťovány jejich základní parametry: průměr, hloubka a výška vodního sloupce,“ dodal Pášma.
Základní péče o všechny městské studny spočívá v zajištění jejich provozní bezpečnosti, ale tam, kde jsou studny opatřeny ruční pumpou, město postupně investuje do oprav těchto drobných vodních staveb tak, aby byly zajímavým a funkčním prvkem veřejného prostranství.  

Doba výstavby studní není známá a jejich využití je dnes, v době téměř stoprocentního napojení obyvatel na městský vodovod, spíše příležitostné, ale jedná se o stavby, které si zaslouží pozornost a dotváří kolorit veřejného prostranství jednotlivých městských částí.

Vlastimil Langer
Opravená studna v městské části Sady
. Foto: Archiv města