Radnice seznámila veřejnost s výsledky dopravních průzkumů

02.07.2019 07:37

OTROKOVICE - V Otrokovicích se v uplynulých měsících uskutečnil dopravní průzkum a dotazníkové šetření, jehož výsledky budou zapracovány v Plánu udržitelné městské mobility našeho města. S výsledky průzkumu a šetření radnice koncem června seznámila otrokovickou veřejnost.

„Město Otrokovice za pomoci dotačního titulu ze Státního fondu životního prostředí nechalo odbornou společností zpracovat Plán udržitelné městské mobility, stejně jako například města Kroměříž, Kopřivnice, Chomutov a Frýdek-Místek,“ informovala tisková mluvčí radnice Romana Stehlíková.    

„Otrokovice se potýkají, stejně jako jiná města v České republice, se všeobecným nárůstem dopravní zátěže, která s sebou přináší i řadu negativních vlivů. V oblasti životního prostředí se nejčastěji zmiňuje vypouštění CO2, emise drobných prachových částic, vytváření hluku a vibrací,“ uvedla Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního, která zorganizovala společně se zástupcem zpracovatele toto veřejné setkání.

Tato problematika se podle Krystyníkové přenáší i do zdravotnictví a nemusí jít pouze o dočasný nárůst respiračních onemocnění při zimní smogové situaci.

„Kvůli nárůstu dopravy ve městě je nutné hledat nové možnosti dopravy osob a přepravy nákladu, které jsou šetrné k životnímu prostředí a našemu zdraví. Otrokovická radnice chce tyto problémy řešit koncepčně, a proto nechala zpracovat tento dokument,“ řekla Renáta Krystyníková.

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, který předkládá vizi pro městskou mobilitu ve městě, představuje účinná opatření, vyjasňuje odpovědnosti a pravomoci při realizaci a definuje odolný a flexibilní plán financování.

Vlastimil Langer
Foto: www.otrokovice.cz