Radnice ruší odbor kultury, akce města bude pořádat jen Dům kultury v Kroměříži

22.11.2020 08:53

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice od ledna příštího roku zruší odbor kultury a cestovního ruchu. „Fungování odboru bylo v současné době vyhodnoceno jako neefektivní, přičemž vzhledem k jeho velikosti a počtu zaměstnanců není potřeba, aby agendy jím vykonávané byly zastřešeny samostatnou organizační jednotkou. Zvláště, když živou kulturu má na starost příspěvková organizace města Dům kultury v Kroměříži,“ komentoval rozhodnutí radních starosta Jaroslav Němec.
Organizační změna počítá s přesunem pracovníků stávajícího odboru kultury a cestovního ruchu pod odbor Útvar tajemníka. „Zrušeno bude místo vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu,“ doplnila tajemnice městského úřadu Veronika Škrabalová. Podle ní je důvodem změny i snaha o centralizaci činností vykonávaných v oblasti kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů, neboť tyto oblasti spolu úzce souvisejí. Podle Němce si vedení města od změny slibuje také úsporu nákladů.
Podle místostarostky Daniely Hebnarové bude zrušením odboru kultury a cestovního ruchu odstraněna „dvojkolejnost“, která dosud v oblasti živé kultury ve městě panovala.
Akce pořádal odboru kultury a cestovního ruchu a zároveň také Dům kultury v Kroměříži. Jsem přesvědčena, že Dům kultury jako příspěvková organizace města by se měla starat o realizaci akcí a městský úřad by mu měl poskytovat metodickou podporu,“ dodala Hebnarová.
Městský úřad Kroměříž by podle výše zmíněné organizační změny měl mít od 1. ledna 2021 čtrnáct odborů a útvar interního auditu a vnitřní kontroly.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Kroměříž