Radnice připravuje výstavbu nové tělocvičny pro ZŠ Emila Zátopka

02.02.2019 16:03

ZLÍN – Město Zlín připravuje výstavbu nové tělocvičny Základní školy Emila Zátopka. „Návrh, podle kterého by měl nový objekt vzniknout, vzejde z veřejné soutěže, která by měla být vyhlášena v první polovině letošního roku, samotná výstavba je plánovaná na rok 2022?“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Tělocvična v blízkosti Kongresového centra byla postavená ve 30. letech minulého století. V současné době ji využívají kromě základní školy i sportovní kluby a spolky. Stavebnětechnický stav objektu a také jeho funkčnost však už nejsou vyhovující. „Stáli jsme před otázkou, zda upřednostnit výstavbu nové tělocvičny s vyšší užitnou hodnotou před poměrně nákladnou rekonstrukcí současné budovy. Přiklonili jsme se k první variantě,“ konstatovala Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství. Dodala, že náklady na výstavbu nové tělocvičny se odhadují na cca 50 milionů korun.

Novostavba tělocvičny bude vycházet z polohy i základních parametrů současné stavby, přesto by měla být o něco širší i vyšší, aby došlo k zvětšení prostoru pro výuku tělesné výuky a sportování. Vybudován bude víceúčelový sál a sál pro gymnastiku. Součástí bude sociální zázemí a sklad náčiní.
„Velký důraz chceme klást na vnější podobu budovy, která bude respektovat požadavky na architektonicko urbanistický kontext oblasti, kde se tělocvična nachází. Součástí záměru bude také úprava technologické části pro potřeby DSZO,“ doplnil Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování magistrátu.
Vlastimil Langer

Foto: www.zlin.eu