Radnice přijímá návrhy na udělení Ceny města Uherské Hradiště

15.02.2019 07:16

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherskohradišťská radnice přijímá návrhy na udělení Ceny města za rok 2018. Osobnosti mohou na ocenění navrhovat fyzické i právnické osoby.

„Návrhy, které musí být vyhotoveny písemně, je možné podat Útvaru kanceláře starosty do 30. dubna. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován,“ uvedl tiskový mluvčí radnice Jan Pášma.

Cenu města Uherské Hradiště uděluje městské zastupitelstvo jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště zpětně za předchozí rok.

V minulosti už bylo cenou města oceněno 26 osobností a dostal ji také jeden soubor.  Loňském roce získali ocenění PhDr. Blanka Rašticová (historička) a Mgr.art. Jan Maděrič (folklorista, hudebník, dramaturg).

Vlastimil Langer

Foto: www.mesto-uh.cz