Radnice přijímá návrhy na ocenění nejlepších sportovců

07.11.2017 20:02

VSETÍN - Vsetínská radnice stejně jako v minulých letech vyhlásila anketu o nejlepšího sportovce našeho města. „Návrhy mohou zasílat sportovní kluby či oddíly nebo i jednotliví občané do 5. ledna 2018,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.
Anketa je vyhlášena pro tyto kategorie: Sportovec roku do 18 let, Sportovec roku nad 18 let, Sportovní kolektiv do 18 let, Sportovní kolektiv nad 18 let, Sportovní trenér, Sportovní osobnost, Cena Fair play. Navrhnout na ocenění můžete i sportovce, který dosáhl nezařaditelného pozoruhodného výsledku.
„Navrhovaní musí mít trvalé bydliště ve Vsetíně nebo soutěžit za vsetínský klub.

 Sportovní organizace, které jsou evidovány v seznamu MěÚ Vsetín, dostanou dotazníky na svou adresu. Ostatní, kteří se chcete zapojit do ankety, vyzvedněte si anketní lístky na oddělení informací v přízemí budovy MěÚ Vsetín, Svárov 1080 nebo si požádejte o jejich zaslání e-mailem na adrese:kvetuse.nepozitkova@mestovsetin.cz. Anketa je rovněž vyvěšena na internetových stránkách města v sekci Sport a turistika,“ dopln ila tisková mluvčí.
Návrhy lze odevzdávat do 5. ledna 2018 osobně na podatelně MěÚ Vsetín, Svárov 1080 v přízemí, zasílat poštou na adresu MěÚ Vsetín, Květuše Nepožitková, referentka odboru školství a kultury nebo elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www-mestovsetin.cz