Radnice podala žádost na cyklostezku na Poteč a cyklotrasu na Královec

26.06.2019 07:29

VALAŠSKÉ KLOBOUKYSotva město Valašské Klobouky otevřelo novou cyklostezku, která jej propojila s Brumovem-Bylnicí, už intenzivně pracuje na dalších úsecích směrem do Poteče a také na Královec.

„Na platformě Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko nyní vznikl společný projekt, v němž své záměry k městu Valašské Klobouky přičlenily také obce Vlachovice, Vysoké Pole a Újezd a partnerské Horné Srnie a město Slavičín. Vybudování zamýšleného páteřního cykloturistického systému by mohla podpořit dotace příhraničního programu INTERREG V-A SK-CZ, kam sdružení podalo žádost v polovině června,“ uvedla tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Společný projekt partnerských obcí a měst nese název Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí a nabídl by novou infrastrukturu pro cyklisty v hodnotě 78,5 milionu korun. Ve Valašských Kloboukách by se mohlo za předpokladu úspěšné žádosti proinvestovat více než 23 milionů korun, z čehož by více než 19 milionů mohla představovat případná dotace,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.

Ve Valašských Kloboukách se plánuje úsek cyklostezky vedoucí směrem na Poteč, který by spočíval ve vybudování nové trasy ze sídliště Palackého přes Klobučku až do lokality Trhovisko. Zde by navazovala cyklotrasa kolem lokality Holubářka po stávající místní komunikaci, jež by v rámci této investice prošla opravou povrchu. Cyklisté by zde získali nový úsek v celkové délce přes jeden kilometr.

„Zapracovali jsme rovněž novou cyklotrasu na Královec v délce 3,7 kilometru, jejíž předpokládané náklady na opravu činí 10,6 milionu korun. Na Královci by navíc mohl vzniknout infopoint s úschovnou kol, který by sloužil turistům směřujícím na rozhlednu, do přírodní rezervace Ploščiny i dále do bělokarpatské krajiny,“ vysvětlila starostka.

Dalším úsekem by byla cyklotrasa v ulici Koželužská v části od křižovatky s ulicí Hodňov po most překlenující Klobučku. Cyklotrasa Důbrava by pak mohla propojit stávající páteřní městskou cyklostezku s nově otevřeným úsekem cyklostezky Bevlava, který začíná před zahrádkářským areálem.

Vlastimil Langer

Trasa budoucí cyklostezky k Poteči. Foto: www.valasskeklobouky.cz