Radnice ocenila učitelky

11.12.2017 10:27

ZLÍN – Za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání získalo od města ocenění pět zlínských pedagožek. „Oceňující listinu a věcný dar převzaly u příležitosti každoročního setkání představitelů města s řediteli škol a školských zařízení v obřadní síni zlínské radnice. Oceněny byly učitelky Jana Lorencová, Olga Stoppaniová, Ladislava Jeřábková, Zdeňka Velebová a Ivana Štěpánová,“ sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Jana Lorencová z 12. Základní školy Zlín, Mikoláše Alše byla oceněna v kategorii Za dlouhodobě vynikající výsledky ve výchovně vzdělávací práci. Ve školství pracuje 18 let a za dobu svého působení na této škole dosáhla takových výsledků i obliby, že byla dvakrát navržena na ocenění Zlatý Amos. Společně pak se žáky školy skvěle reprezentovala.

Ve stejné kategorii uspěla i Olga Stoppaniová, která pracuje v 17. Základní škole Zlín, Křiby na Jižních Svazích od jejího založení v roce 1986. Podle vedení školy je velkou oporou nejenom žákům, ale i rodičům a svým kolegům. S velkým úspěchem a dlouhá léta provozuje muzikoterapii a s kroužkem bubnování získala věhlas po celé republice.

Celoživotní přínos ve školství ocenilo město u pedagožky z 1. Základní školy Zlín Emila Zátopka Ladislavy Jeřábkové působící ve školství od roku 1979; posledních deset let pak na této sportovní škole. Ve škole vykonávala současně i funkci výchovné poradkyně a byla členkou vedení školy. Intenzivně věnovala svůj čas navíc integrovaným žákům a žákům 9. ročníku, které připravovala k přijímacím zkouškám.

Mezi nejvýznamnější počiny další oceněné ženy ve stejné kategorii –  zástupkyně ředitelky 4. Základní školy Komenského I Zdeňky Velebové –  patří její osobní podíl na zavedení pedagogiky Marie Montessori i vzdělávací metody Daltonského učebního plánu do běžného vyučovací praxe. Celoživotně se zajímá o dění ve školství a snaží se vnášet do výuky zajímavé alternativní prvky.

Z malenovické Základní školy Zlín,  tř. Svobody si pro ocenění Za celoživotní přínos ve školství přijela Ivana Štěpánová, která patří k nejvýraznějším oporám pedagogického sboru. Svým temperamentem, smyslem pro humor,  metodickou vynalézavostí, ale zejména láskou k dětem a uměním získat si na svou stranu všechny rodiče má pověst skvělého pedagoga. Vyniká obětavostí, tvořivostí a nápaditostí v oblasti projektů, pomůcek, her i aktivit činnostního učení.

Slavnostního aktu vyhlášení a ocenění pedagožek se zúčastnil primátor města Zlína Miroslav Adámek a jeho náměstci Kateřina Francová a Bedřich Landsfeld. Primátor Adámek všem přítomným pedagogickým pracovníkům poděkoval za jejich celoroční práci a zdůraznil význam letošní novinky veřejného poděkování a ocenění zásluh těch nejlepších učitelů, kterým je podpora jejich tvůrčí aktivity a zvyšování společenské prestiže učitelského povolání.

O tom, že město Zlín začne nově od letošního roku oceňovat pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které zřizuje, rozhodla Rada města Zlína.
Vlastimil Langer
Foto: www.zlin.eu