Radnice ocení osobnosti roku 2017

02.01.2018 16:24

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Poděkovat lidem a připomenout si jejich dobré skutky, kterými se značnou měrou zasloužili o rozvoj Valašského Meziříčí, se opět rozhodli členové zastupitelstva.  
Na prosincovém jednání se zastupitelé zabývali pravidelným udílením významných ocenění za rok 2017. Pro letošní rok vybrali sedm osobností, které se zasloužily o rozvoj či propagaci města. „Jsem rád, že můžeme ocenit lidi, kteří ve svém životě dělají zajímavou práci, která přináší prospěch městu i jeho občanům. Sedm nominovaných osob zanechalo nesmazatelnou stopu a zapíší se tak mezi významné občany Valašského Meziříčí,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO). Slavnostní akt se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna od 16 hodin ve velkém sále zámku Žerotínů.

Cenu města Valašské Meziříčí obdrží:

Ing. arch. Antonín Závada st. za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti architektury, zejména pak ve vědecké rekonstrukci významných historických objektů spjatých především s kulturou a tradicemi Valašska.

JUDr. Josef Kramář za dlouholetou osvětovou činnost v oblasti regionální historie s důrazem na činnost T. G. Masaryka ve Vídeňské říšské radě za Valašská města.  

Mgr. Pavel Dorčák in memoriam za dlouholetou osvětovou činnost v oblasti regionální historie s důrazem na činnost T. G. Masaryka ve Vídeňské říšské radě za Valašská města.

Ing. Ctirad Bryol  jako ocenění dlouholetého působení v oblasti folklóru, zejména za práci s mládeží a udržování tradic ve Valašském Meziříčí.

Čestné občanství bude uděleno:

Zdeňce Komrskové za celoživotní přínos v oblasti gymnastiky a reprezentaci města Valašského Meziříčí v republikovém i celostátním měřítku.

Cenu starosty města Valašské Meziříčí dostane:

Mgr. Jan Ullrich jako morální ocenění dlouholeté práce v oblasti zkoumání jazyka a kultury siouxského kmene Lakota.

Jiří Fojtík za propagaci a dokumentaci života a dějin Valašského Meziříčí a okolí prostřednictvím fotografií.

Renata Votrubová, tisková mluvčí meziříčské radnice
Ilustrační foto:www.valasskemezirici.cz