Radnice informuje o přípravách prezidentských voleb ve městě

03.01.2018 12:36

OTROKOVICE - Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna od 08.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání druhého kola volby půjdou voliči k hlasovacím schránkám o čtrnáct dní později ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve stejných časech.
„V Otrokovicích se volí ve 13 volebních okrscích, respektive volebních místnostech. Každý volič je dle místa svého trvalého pobytu zařazen do jedné z nich. Kde volit se občan dozví z Oznámení o době a místě konání voleb zveřejněném na úřední desce MěÚ Otrokovice, z Otrokovických novin a z výlepových ploch města. Informaci získá také z doručovací obálky, ve které obdrží hlasovací lístky,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.
V těchto dnech probíhá roznos hlasovacích lístků a bude ukončen nejpozději tři dny před dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky obdrží volič i informaci o způsobu hlasování,” informoval Marcel Nemček, který má v Otrokovicích volby na starosti. Dodal, že ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání i druhého kola volič obdrží sadu hlasovacích lístků již jen ve volební místnosti. Hlasovací lístky se již do poštovních schránek nedoručují.
Pokud se volič ze zdravotních důvodů nemůže do volební místnosti dostavit, může okrskovou volební komisi požádat o využití přenosné volební schránky. Komise voliče navštíví v místě jeho trvalého pobytu. „Telefonní čísla na volební místnosti budou ve dnech volby zveřejněny na webových stránkách města, nebo pokud již nyní někdo ví, že se nebude moci osobně do místnosti dostavit, může zavolat nejpozději do čtvrtku 11. ledna na telefonní čísla 577 680 230 nebo 577 680 234,“ uvedl Marcel Nemček.

Pokud se volič nebude v den voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může do uzavření stálého seznamu voličů požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, případně i v zahraničí na zastupitelském úřadě. Více informací naleznete na www.otrokovice.cz.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.otrokovice.cz