Radní uvažují kvůli smogu zavést městskou hromadnou dopravu zdarma

14.02.2017 14:57

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Radnice uvažuje o tom, že kvůli smogu zavede městskou hromadnou dopravu (MHD) zdarma. „To by mohla být motivace pro některé řidiče, aby nejezdili autobusem a využili MHD. Omezení pro auta zatím město nechystá. Vznik smogové situace a její ukončení, stejně jako regulaci pro zdroje znečištění, vyhlašuje z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR neprodleně Český hydrometeorologický ústav ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích,“ vysvětlila tisková mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.
„V tuto chvíli připravujeme podklady pro úterní jednání rady města, aby zvážila vyhlášení jízdného zdarma v rámci meziříčské MHD. Za současné situace nelze ve městě dopravu účinně regulovat jejím odklonem, protože mimo zastavěné území města neexistuje komunikace stejné nebo vyšší třídy, po které by bylo možné zajistit obdobné dopravní spojení. Nicméně bychom chtěli vyzvat řidiče, aby se snažili pokud možno omezit používání osobních automobilů. Lidé by si měli uvědomit, že jde o zdraví nás všech,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) a podotkl, že trvale provozované průmyslové zdroje, včetně chemického průmyslu nejsou rozhodující příčinou překračování limitů ve Valašském Meziříčí.
„Na současném stavu se podílí zimní počasí s dlouho přetrvávajícími mrazy. V návaznosti na to zvýšené vytápění domácností s lokálními topeništi, dálkový přenos znečištění, doprava a v neposlední řadě špatné rozptylové podmínky,“ dodal starosta. 
Podle Zprávy o životním prostředí ve Zlínském kraji 2015, kterou zpracovala společnost Cenia, je kvalita ovzduší dlouhodobě ovlivněna zejména dálkovým přenosem znečištění z Moravskoslezského kraje, silniční dopravou a také lokálními topeništi. „Město Valašské Meziříčí leží v kotlině, i proto je zde možné pozorovat časté inverze, které mají na rozptyl emisí negativní vliv. Lidé by měli omezit topení tuhými palivy. Přínosem ke zlepšení současného stavu by mohl být v řadě případů přechod na kotle vyšší generace, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, využívají dokonalejší spalování a představují optimální způsob vytápění s vysokou účinností a výrazně snižují únik škodlivin do okolí,“ sdělil Robert Stržínek.   

Aktuální informace jsou k dispozici na portálu ČHMÚ, https://portal.chmi.cz/. Od září 2015, kdy byla ve městě umístěna měřicí stanice ČHMÚ, informuje také město Valašské Meziříčí své občany o aktuálním stavu ovzduší na svých webových stránkách v sekci Život ve městě/Životní prostředí na https://www.valasskemezirici.cz/aktualni-informace-o-stavu-ovzdusi/ds-2335/archiv=0&p1=24479. Informace o vyhlášení smogové situace či regulaci jsou uveřejňovány také na webu města v sekci Aktuality https://www.valasskemezirici.cz/ a na Facebooku města na https://www.facebook.com/valmez.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.valasskemezirici.cz