Radní schválili opravy v nemocnicích za více než 8 milionů korun

29.01.2020 15:18

ZLÍNSKÝ KRAJ – Plány oprav a technického zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Jsou do něj zahrnuty práce v celkové hodnotě přesahující 8 milionů korun, které letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice. „Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který jako kraj těmto třem nemocnicím pronajímáme, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují," vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Uherskohradišťská nemocnice letos například opraví topení v budově patologie (náklady 295 tisíc korun), dále komunikaci, chodník a parkovací stání u ubytovny Na nožkách (593 tisíc korun) a rozšíří také parkovací plochu za izolačním pavilonem, aby zde mohlo parkovat až 30 automobilů (490 tisíc korun). Kroměřížská nemocnice opraví příjezdovou komunikaci do nemocnice, a to od vjezdu až po kyslíkovou stanici, včetně chodníku u budovy dopravy. Položen zde bude nový asfaltový povrch (3,990 milionu korun). Dále vymění dorozumívací zařízení na oddělení interny I a II a oddělení ošetřovatelské péče v budově B (1,407 milionu korun) a ve stejné budově opraví také střechu (308 tisíc korun). Vsetínská nemocnice přistoupí k opravě elektrických rozvaděčů včetně přívodů v budově G (515 tisíc korun) a rovněž k opravě horizontálního rozvodu vody na oddělení ortopedie (573 tisíc korun).   Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz , Jan Vandík