Radní prodloužili smlouvy nájemníkům jen o půl roku

13.06.2019 13:15

VSETÍN - Radní se na svém zasedání 12. června věnovali bytovým otázkám. Bytová komise Rady města doporučila schválit prodloužení nájemních smluv u patnácti žadatelů na půl roku, čtyřem žadatelům byla smlouva prodloužena kvůli technickým závadám v bytech pouze o  tři měsíce.

„S bezproblémovými nájemníky se prodlužuje smlouva zpravidla o jeden rok, ovšem kvůli špatné platební morálce nebo nedodržování jiných podmínek užívání bytu, například škodě na majetku, může Rada města schválit nájemní smlouvu na kratší dob,“ sdělila tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Podmínkou pro uzavření nové nájemní smlouvy je, aby nájemníci do uplynutí té stávající vyrovnali své závazky vůči městu a uvedli nemovitost do odpovídajícího stavu. Prodlužování nájmů na kratší dobu je sice pro radnici administrativně náročnější, ale z hlediska dopadů na chování nájemníků efektivnější. Těmito opatřeními se radnice snaží chránit svůj majetek a nepřipustit narůstání dluhů vůči městu,“ vysvětlila Martina Ďulíková, vedoucí odboru bydlení a služeb.

„ Od začátku roku 2019 rozhodla Rada města o vystěhování dvou nájemníků z městských bytů. U jednoho byl důvod neplacení nájmu a druhý nájemník neplnil povinnosti vyplývající ze smlouvy. U tohoto občana se řešily také problémy v rámci společného soužití sousedů. Celkový dluh současných nájemníků je 401 513 Kč, pro představu jde o 102 dlužníků,“ doplnila místostarostka Simona Hlaváčová, jež má v gesci mimo jiné bytovou oblast a sociální služby.

Město Vsetín má v současné době 540 bytů, z toho je 35 startovacích, 260 zvláštního určení, které užívají především senioři (starobní nebo invalidní důchodci).

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer