Radní opět řešili splátkové kalendáře či prodloužení nájmů

09.12.2017 11:14

VSETÍN - Pravidelným bodem jednání vsetínských radních je dohled nad platební morálkou ve všech městských bytech. A tato kontrola se vsetínské radnici vyplácí. „Nájemníci si své závazky vůči městu plní, a tak jsme v letošním roce nemuseli nikomu dát výpověď z nájmu. Navíc aktuální výše dluhu v městských bytech je bezmála 780 tisíc korun, což s ohledem na jejich počet není nijak vysoká částka,“ uvedl starosta Jiří Růžička. V této částce je zahrnuto i 17 dlužníků, kteří své závazky splácí městu formou již uzavřených splátkových kalendářů.
Dlužníci jsou motivováni ke splácení svých dluhů uzavřenými notářskými doložkami, protože pokud by své dluhy nezaplatili, nemohla by jim být prodloužena nájemní smlouva.
V průběhu prosincové Rady města Vsetína radní řešili prodloužení doby nájmu pětadvaceti nájemníkům, z nichž dvaadvaceti prodloužili nájemní smlouvu na půl roku a zbývajícím třem rodinám pouze na tři měsíce. „Prodloužení však bude možné pouze za podmínky, že k datu ukončení nájmu uhradí dluhy, které evidujeme, a odstraní všechny technické závady, jako jsou například, poškozené baterie, sprchové kouty, části kuchyňské linky či WC,“ vyjmenoval starosta Jiří Růžička.
„V současné době dluží městu na nájmu devadesát dva osob bezmála 780 tisíc korun. Průměrná dlužná částka je v rozmezí tří až pěti tisíc. Pět největších dlužníků s aktuálními nájemními smlouvami dluží městu Vsetín dohromady téměř sto sedmdesát tisíc korun a jejich dlužné částky se pohybují v rozmezí od dvaceti do padesáti tisíc korun,“ informoval starosta Jiří Růžička.
Radní se zabývali také schválením splátkových kalendářů třem žadatelům, kterým z důvodu nedostatku finančních prostředků vznikl u města dluh na nájmu. „Schválení splátkového kalendáře je podmíněno pravidelným splácením dohodnuté částky. V opačném případě dlužník ztrácí výhodu splátek a dluh musí uhradit najednou,“ dodala Jana Fúsiková, vedoucí právního oddělení vsetínské radnice.
„Město Vsetín má 539 obecních bytů, z toho je 35 určeno jako startovací byty a 258 bytů je v domech se zvláštním určením. Zbytek jsou byty obecní. Každá skupina bytů má svá specifická pravidla, která schvaluje Rada města Vsetína,“ upřesnila tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.
Dalším bodem jednání radních bylo schválení bytových pořadníků na první polovinu roku 2018. Aktuálně je tak v pořadníku na I. pololetí roku 2018 v162 žadatelů o obecní byty a 163 žadatelů v pořadníku na byty se zvláštním určením a dva žadatelé v seznamu o startovací byty.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.mestovsetin.cz