Radní města Otrokovice řešili současný stav křižovatky v ulici Nadjezd

07.07.2020 08:14

OTROKOVICE - Vedení otrokovické radnice se dlouhodobě zabývá neutěšeným stavem křižovatky v ulici Nadjezd, Komenského a přivaděče D55 v místě u sokolovny. Město si nechalo vypracovat od odborné společnosti posouzení, jakým způsobem přispět ke zvýšení její bezpečnosti.

„Zástupce společnosti, která studii vypracovala, představil členům Rady města Otrokovice možné způsoby přestavby křižovatky ve vztahu k jejímu umístění, dopravním intenzitám, vývoji dopravy a prostorovým možnostem území. Uvedl, že při současném stavu došlo na křižovatce za posledních osm let k 25 dopravním nehodám, z nichž u 17 bylo příčinou nesprávné odbočování vlevo. Kupodivu se v porovnání s ostatními nejedná o nijak zvlášť nebezpečnou křižovatku,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

Aktuálně je zvažována úprava či přestavba této křižovatky takovým způsobem, aby plynuleji a bezpečněji převáděla dopravní proudy. Jednou ze dvou nabízených variant byly okružní křižovatky s průměrem 32 m a 36 m, přičemž v obou případech by se rekonstrukce dotkla parcel v soukromém vlastnictví. Tím by se rekonstrukce stala složitější, nicméně zřejmě proveditelnou.
„Laicky jsme se domnívali, že okružní křižovatka by problém bezpečnosti vyřešila. Ale na základě předložených výpočtů by se situace pravděpodobně zhoršila v jiné oblasti, a to z důvodu tvoření kolon,“ uvedla starostka Hana Večerková, která byla přítomna jednání. Křižovatkou totiž projede denně průměrně 20 230 vozidel za 24 hodin. Z toho tvoří celých 20 % nákladní automobilová doprava. „Každé nákladní vozidlo, které vjede do okružní křižovatky tak malého průměru, křižovatku na nějakou chvíli zablokuje,“ vysvětlil Martin Vašák ze zpracovatelské společnosti studie.

Na základě zpracovaných dat a podkladů je z hlediska kapacity optimální ponechat řešenou křižovatku ve stávajícím stavebním uspořádání, řízenou semafory. Kvůli bezpečnosti dopravy je doporučeno řídit křižovatku dělenými signály, které zajistí bezkolizní křižovatkové pohyby. „Což prakticky znamená vybudovat nové semafory tak, aby do křižovatky vjížděla na zelenou vozidla vždy jen z jednoho pruhu a nestávalo se, že by si vozidla při nájezdu do křižovatky musela dávat přednost,“ vysvětlila starostka. Dodala, že součástí návrhu je i řešení převedení cyklistické dopravy a další související úpravy.

Křižovatka je na pozemcích města, ale majetkovým správcem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. „S Ředitelstvím silnic a dálnic tuto problematiku řešíme už delší dobu. Podle všeho by zpracovaná studie mohla být dostatečným podnětem k tomu, aby se rekonstrukce naší křižovatky zařadila do rozpočtu ŘSD,“ řekla Hana Večerková.
Kdy bude rekonstrukce zahájena, už město významně ovlivnit nemůže. Jisté je, že dříve než bude dokončena dostavba jihovýchodního obchvatu D55 se začít nemůže, neboť by byly Otrokovice prakticky neprůjezdné. „Na úpravě křižovatky budeme dále s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR spolupracovat a uděláme vše proto, aby byla křižovatka bezpečnější a plynulejší,“ sdělila závěrem starostka.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Otrokovice