Radary na Vsetíně jsou v provozu již více než rok

17.03.2019 10:06

VSETÍN - Vsetínská radnice má v současné době zprovozněny tři měřicí body, na nichž střídavě umisťuje radar k měření rychlosti projíždějících vozidel. Od roku 2018 radar zaznamenal více než 28 tisíc přestupků, za něž řidiči na pokutách zaplatili téměř 18 milionů korun do rozpočtu města.

První stacionární radar byl spuštěn do běžného provozu od počátku roku 2018 na výpadovce směrem na Valašské Meziříčí v Potůčkách, kde se měří rychlost vozidel přijíždějících směrem ke Vsetínu.

„Právě zde většina řidičů ignorovala snížení nejvyšší povolené rychlosti na 50 kilometrů za hodinu a na přechodu pro chodce tito zažívali mnohdy velmi nebezpečné okamžiky. Také vyjíždění z vedlejších ulic na hlavní komunikaci bylo rizikové,“ uvedl Jiří Žůrek z vsetínské radnice.

Pro druhé měřicí místo zvolilo vedení města starou Rokytnici, kde si především místní obyvatelé stěžovali na nedodržování „padesátky“ projíždějícími řidiči. Radar zde měří oba směry od června loňského roku.

Zatím posledním místem umístění radaru je podle Žůrka ulice Jiráskova poblíž zdejší základní školy, kde je velmi frekventovaný přechod pro chodce využívaný hlavně dětmi při jejich cestách do a ze školy. Měření rychlosti zde probíhá od listopadu 2018, a to v obou směrech.

„Od počátku měření do konce letošního února bylo zaznamenáno více než 28 tisíc spáchaných přestupků. Smutným rekordmanem je řidič, který jel v padesátce v Potůčkách rychlostí 137 kilometrů za hodinu, za což dostal pokutu devět tisíc korun,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová, do jejíž kompetence spadá odbor správních agend, jenž se pokutami za překročení rychlosti zabývá.

Nezanedbatelné množství přestupků, přibližně 17 procent, páchají při průjezdu Vsetínem zahraniční řidiči, nejčastěji to jsou Slováci a Poláci. „Proti zahraničním řidičům je postupováno stejně jako u Čechů. Slováci mají platební morálku dobrou, s Poláky je to trochu horší,“ řekla vedoucí odboru správních agend Valerie Ondřejová s tím, že Češi po výzvě uhradí přibližně 93 % uložených pokut. Další pokuty jsou vymáhány ve správním řízení.

Město nyní disponuje pouze jednou měřicí kamerou, kterou strážníci v nepravidelných intervalech přemisťují mezi zmíněnými měřicími body. „Řidiči tak nevědí, kde se kamera právě nachází. Jde nám tedy primárně spíše o prevenci než o vybírání pokut,“ řekla místostarostka, podle níž se měření rychlosti osvědčilo a řidiči si při průjezdu měřenými místy dávají pozor. Ve všech třech lokalitách došlo ke zklidnění dopravy. Výrazně méně přestupků také úředníci zaznamenali během zimního období. „Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek jezdili řidiči obecně pomaleji a bezpečněji,“ vysvětlila Hlaváčová.

V nejbližší budoucnosti, pravděpodobně na podzim, plánuje radnice zřízení dalšího místa pro měření, a to na ulici Jasenická u základní školy Luh.

Vlastimil Langer

Radar v Rpkytnici. Foto: www.mestovsetin.cz