Rada Zlínského kraje navrhne zastupitelstvu zvýšení dotace pro Sociální služby Pačlavice

05.08.2020 16:57

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje navrhuje krajskému zastupitelstvu, aby na svém srpnovém zasedání schválilo mimořádnou investiční dotaci pro obec Pačlavice, která jako zřizovatel sociálních služeb provádí druhou etapu rekonstrukce zámku v zájmu zkvalitnění ubytovacích kapacit pro klienty poskytovaných sociálních služeb.

„Na základě žádosti o pomoc starosty obce Pačlavice, jsem navštívil jejich zámek, který zrekonstruovali před třemi lety pro sociální služby. Jednal jsem se starostou obce, který se na kraj obrátil s žádostí o finanční pomoc, protože kvůli změně financování sociálních služeb získaly obce od státu méně peněz a zároveň do toho ještě přišel COVID-19. Zastupitelstvu tak navrhujeme navýšení dotace o dva miliony korun,“ informoval hejtman Jiří Čunek.

Zastupitelstvo Zlínského kraje již v listopadu 2019 schválilo poskytnutí dotace 3,5 milionu korun pro Pačlavice na II. etapu investiční akce zkvalitnění ubytovacích kapacit.

„V průběhu stavby v historických prostorách a na základě jednání s památkáři vyvstala potřeba víceprací a celkový rozpočet se navýšil. Starosta obce se proto obrátil na Zlínský kraj s žádostí o navýšení původní dotace 3,5 milionu o dva miliony na celkem 5,5 milionu korun. Rekonstrukci zámku dotuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí (37,6 milionu) a samotná obec (15 milionů),“ vysvětlila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Do finančních problémů jsme se dostali i z důvodu pandemie koronaviru, kdy jsou všem obcím kráceny příjmy ze státního rozpočtu. Letošní příjmy jsme počítali právě na dofinancování celé akce,“ uvedl v žádosti adresované hejtmanovi starosta Pačlavic Pavel Čech.

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice, která poskytuje sociální služby pro 78 klientů, a to v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Kapacita je plně využita.

Vlastimil Langer
Zdroj a ilustrační foto: Zlínský kraj