Rada vyhodnotila programy prevence a akreditovaného dobrovolnictví uskutečněné v loňském roce

07.02.2019 16:41

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje projednala vyhodnocení dvou programů, které v roce 2018 realizovalo oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana, a sice: Programu na podporu akreditovaného dobrovolnictví a Programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování.

„Na podporu akreditovaného dobrovolnictví jsme vloni z krajského rozpočtu poskytli téměř 660 tisíc korun na osm projektů, jejichž cílem bylo motivovat větší dobrovolníky k bezplatné pomoci v oblasti zdravotní péče, sociálních služeb, ochrany přírody či práce s dětmi a mládeží,“ informovala radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
„Projekty zaměřené na rozvoj dobrovolnictví realizovala ADOREA – dobrovolnické centrum Vsetín, Oblastní charita v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti, Maltézská pomoc, o.p.s., Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Kroměříž, SAMARI a Salesiánský klub mládeže Zlín,“ připomněla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Pokud se týká Programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování, ten byl zacílen zejména na volnočasové aktivity v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a dále na projekty primární prevence zahrnující problematiku různých druhů závislostí.
„Na tento program jsme v roce 2018 rozdělili 762 000 korun 11 žadatelům, mezi nimiž figurovala Diakonie Československé církve evangelické Vsetín, Salesiánský klub mládeže – Dům Ignáce Stuchlého Fryšták, ze Zlína spolky MADIO a DOMINO cz., Nadace Jana Pivečky a spolek R-Ego ze Slavičína, AGARTA ze Vsetína, Salesiánský klub mládeže Zlín, Společnost Podané ruce či Oblastní charita Uherské Hradiště,“ sdělila radní Michaela Blahová.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz