Rada schválila rekonstrukci kotelny v Domově pro seniory Uherské Hradiště

07.05.2019 10:06

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rekonstrukci kotelny v Domově pro seniory Uherské Hradiště schválili krajští radní. Proběhnout by měla během letošního léta, náklady dosáhnou 3,890 milionu korun.

Domov pro seniory Uherské Hradiště, který spadá pro krajskou příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, tvoří čtyři vzájemně propojené objekty. Zdrojem tepla pro všechny je jedna plynová kotelna z roku 1998.

„Plynové kotle jsou zde již na hranici životnosti. Jsou velmi poruchové, morálně i technicky zastaralé, proto je nutno přistoupit k jejich výměně, čímž dosáhneme snížení spotřeby plynu i optimalizace provozu kotelny,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Původní dva kotle, každý o výkonu 360 kW, a přidružené zásobníky teplé užitkové vody o objemu 300 litrů budou nahrazeny dvěma moderními kondenzačními kotly o výkonu 300 kW a dvěma zásobníky teplé vody o objemu 400 litrů. Chod kotelny bude plně automatický, s občasnou obsluhou.

Vlastimil Langer

Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz