Rada schválila projekt Obědy do škol i pro následující školní rok

16.04.2019 09:04

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila i pro příští školní rok využití projektu Obědy do škol, pokud kraj obdrží dotaci z Operačního programu potravinová a materiální pomoc.

„Cílem projektu je zajistit stravování pro 247 dětí v hmotné nouzi z 33 základních a mateřských škol. Kromě primární snahy poskytnout dětem ze sociálně slabých rodin kvalitní stravu je důležitým efektem i zlepšení školní docházky, účast na předškolním vzdělávání, na odpoledních zájmových aktivitách a celková integrace do společnosti. Celkem předpokládáme výdej asi 49 tisíc jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 1 401 364 korun,“ uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

Do projektu mohou být zapojeny děti ve věku 3-15 let navštěvující základní či mateřskou školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi. Tato kritéria posuzují zařízení školního stravování ve spolupráci s úřady práce a předpokládaný počet dětí, kterých se projekt může týkat, je stanoven na základě kvalifikovaných odhadů.

„V současné době využívá možnost tohoto dotovaného stravování asi 260 původně přihlášených žáků ve Zlínském kraji, ovšem přesná statistika bude k dispozici až po vyhodnocení projektu, tedy po skončení letošního školního roku 2018-2019,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Předchozí realizace projektu ukázala, že mezi školami je snaha řešit problematiku dětí, nacházejících se v hmotné nouzi. Do pilotního pokusu ve školním roce 2017-2018 se přihlásilo 16 základních a mateřských škol, následující rok už to bylo 30 škol.

„Význam projektu vidíme v tom, že účastí na společném stravování v kolektivu spolužáků se děti přirozeněji zapojují do dalších vzdělávacích a volnočasových aktivit a nezůstávají ´outsidery´. Navíc se tím otevírá prostor pro práci s rodinami, protože na projekt je navázáno i sociální poradenství a prorodinné služby,“ dodal radní Petr Gazdík.   
Vlastimil Langer

Foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz