Rada schválila program na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb

13.07.2018 17:41

ZLÍNSKÝ KRAJ – Individuální projekt Zlínského kraje Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi. Projekt je realizován od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2019.

 „Jedná se nám především o posílení služeb osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a různých aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Předpokládáme, že v roce 2019 bude do těchto služeb investováno asi 150 milionů korun – kdy většina bude hrazena z evropských dotací a pouze PĚT procent, tedy 7,5 milionu korun dokryje Zlínský kraj,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Zlínský kraj podal žádost o dotaci na uskutečnění tohoto projektu z operačního programu Zaměstnanost – sociální začleňování a boj s chudobou, kdy je cílem zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo znevýhodněným na trhu práce.

„O finanční podporu budou moci žádat poskytovatelé sociálních služeb, a to v termínu od 27. srpna do 14. září prostřednictvím aplikace KISSoS, bližší informace poskytnou pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje,“ Adéla Kousalová, doplnila krajská tisková mluvčí.   

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz