Rada schválila investiční akce v dopravě za 82,5 milionu korun

19.07.2020 10:42

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pět nových investičních záměrů v oblasti dopravy schválila Rada Zlínského kraje. Jde o akce za 82,5 milionu korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

„Tyto akce přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že realizaci staveb bude zajišťovat Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace kraje.

Schválené investiční záměry

Silnice III/49025: Ludkovice – Řetechov, sesuv
Jedná se o zajištění stability silničního tělesa opěrnou zdí, založenou na pilotách, v délce úpravy cca 145 metrů. Celkové náklady: 22,953 milionu korun. Předpokládaný termín stavebních prací: srpen 2020 – prosinec 2020.

Silnice III/48713: Velké Karlovice, most ev. č. 48713-3
Předmětem investiční akce je celková přestavba mostu ev. č. 48713-3 přes potok Pluskovec na silnici III/48713 v obci Velké Karlovice. Celkové náklady: 16,022 milionu korun. Předpokládaný termín stavebních prací: srpen 2020 – prosinec 2020.

Silnice III/4868: Vidče – Rožnov pod Radhoštěm, sesuv
Půjde o řešení havarijního stavu vozovky v celkové délce 472 metrů, v místech, kde se opakovaně ukazují výrazné deformace konstrukce vozovky, síťové a příčné trhliny i porušené okraje vozovky vlivem zatížení dopravy. Stabilita silničního tělesa silnice III/4868 bude zabezpečena pilotovou stěnou ve svahu.
Celkové náklady: 19,713 milionu korun. Předpokládaný termín stavebních prací: srpen 2020 – prosinec 2020.

Silnice II/497: Bohuslavice u Zlína
Na silnici č. II/497 bude realizována stavební úprava vozovky v průjezdním úseku obce Bohuslavice, která je v havarijním stavu, v celkové délce 1 262 metrů.
Celkové náklady: 19,810 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: srpen 2020 – listopad 2021.

Silnice III/49728: Mistřice, Javorovec, sesuv
Realizována bude stabilizace silničního tělesa a stavební úprava části vozovky silnice III/49728 v průjezdním úseku obce Mistřice, místní části Javorovec, a to v délce cca 76 metrů.
Celkové náklady: 4,065 milionu korun. Předpokládaný termín stavebních prací: září 2020 – listopad 2020.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj