Rada schválila investiční akce na školách za více než 50 milionů

19.06.2019 13:17

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajští radní schválili čtyři nové investiční záměry na školách zřizovaných Zlínským krajem. „Jde o Střední odborné učiliště Uherský Brod, Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a Dětský domov, Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu Zlín,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Celkově tyto investiční akce přijdou na více než 50 milionů korun. Všechny by měly být zahájeny i dokončeny ještě v letošním roce,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Na Středním odborném učilišti Uherský Brod budou provedeny stavební úpravy domova mládeže tak, aby prostory pro ubytování žáků splňovaly současné hygienické předpisy a současně došlo k navýšení kapacity ubytovaných žáků, a to na 75 osob. Po dobu realizace v průběhu školního roku bude pro studenty zajištěno náhradní ubytování v bývalých prostorách domova mládeže v budově B školy. Celkové náklady: 23,483 milionu korun. Předpokládaná realizace: srpen – prosinec 2019.

Na Gymnáziu J. A. Komenského Uherský Brod bude rekonstruována kuchyně. Odstraněn tak bude havarijní stav zdejšího vybavení a vzduchotechniky (výdejna, varna a umyvárna) tak, aby kuchyně splňovala platné hygienické požadavky na stravovací služby. Provedeny budou nutné dispoziční úpravy, nové rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky, obklady a osazeny nové zařizovací předměty a vybavení kuchyně. Po dobu realizace v průběhu školního roku bude pro studenty gymnázia zajištěno náhradní stravování v jídelnách sousedních škol. Celkové náklady: 24,600 milionu korun. Předpokládaná realizace: srpen – říjen 2019.

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž čeká nutná rekonstrukce kotelny. Stávající plynová kotelna je totiž na hranici životnosti a náhradní díly na kotle již nelze zajistit. Při poruše některého z nich by se tak kotelna v příští topné sezoně mohla dostat do havarijního stavu bez možnosti opravy. Proto zde budou instalovány zcela nové plynové kondenzační kotle. Celkové náklady: 2,042 milionu korun. Předpokládaná realizace: červen – říjen 2019.

 V Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín bude opraveno oplocení téměř celého areálu hlavní budovy, dětského domova a speciálně pedagogického centra na Lazech. Kamenné zídky a brány v areálu jsou původní, téměř 60 let staré. Vlivem času jsou brány i oplocení již ve velmi špatném stavu. Brány jsou i přes pravidelnou údržbu a opravy prorezivělé. Celkové náklady: 3,748 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – září 2019.

Vlastimil Langer
Foto: www. kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz