Rada podpořila přípravu Zlínského architektonického manuálu

26.01.2019 13:14

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí individuální dotace 198 tisíc korun zlínskému spolku aArchitektura na projekt Zlínský architektonický manuál.

„Vyhověli jsme žádosti o dotaci na Zlínský architektonický manuál, protože podporujeme záměr vrátit Zlín na mapu evropské architektury popularizací historie města a jeho pozoruhodné výstavby. Tento projekt vytváří synergii tím, že spojuje společné úsilí několika organizací a institucí zabývajících se specifickými hodnotami Zlína,“ řekl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, který zodpovídá za řízení dotačních programů a cestovní ruch.

„Zlín je živou neoficiální učebnicí moderní architektury 20. století a na tom je postavený nápad architektonického manuálu, který chce představit ucelený přehled o významných stavbách a prezentovat to nejvýraznější, co v architektuře vzniklo v tomto městě v letech 1894-2018. Cílem je poutavou formou přiblížit jedinečné architektonické dědictví a silný genius loci širokému spektru obyvatel i návštěvníkům města,“ uvedl dále radní Jan Pijáček.

„Pro Zlín bude připraveno přes 200 hesel v českém, anglickém a německém jazyce, která mohou být čtena samostatně nebo v rámci tematických tras, jako jsou: Den pracujícího ve Zlíně, Baťovské bydlení, Amerika ve Zlíně, Sakrální architektura, Zlín nepostavený, Od cihly k panelu, Současná architektura a další,“ přiblížila tisková mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

Na manuálu se budou podílet: spolek aArchitektura, Nadace Tomáše Bati, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Statutární město Zlín a Zlínský kraj. Krajská dotace je určena na přípravu a realizaci databáze Zlínského architektonického manuálu.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 1.462.400 Kč, z čehož 1.259.400 Kč bude podpořeno z jiných veřejných zdrojů (Ministerstvo kultury, Statutární město Zlín, Nadace české architektury, Nadace Tomáše Bati, Koma Modular Vizovice a Živý Zlín). Celý projekt bude zrealizován do tří let

Zlínský architektonický manuál bude podle mluvčí navazovat na úspěšný popularizační projekt architektonických manuálů, které již byly realizovány v Brně, Plzni a Litomyšli. Přínos bude spočívat zejména v představení jednotlivých významných zlínských staveb, jejich architektů a stavitelů jak formou volně přístupné online databáze, tak také prostřednictvím mapových brožur a orientačního označení přímo ve veřejném prostoru. Je tedy určen nejen pro odborníky, ale především pro širokou veřejnost.
Vlastimil Langer

Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz