Rada podpořila obnovu několika kulturních památek v regionu

06.06.2019 12:42

ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní Zlínského kraje doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace 1,2 milionu korun Římskokatolické farnosti Pohořelice na obnovu střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích, jedeno milionu korun Římskokatolické farnosti Hulín na opravu střechy kostela sv. Václava v Hulíně a 800 tisíc korun obci Střílky na opravu střechy kaple v areálu barokního hřbitova. Informaci sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Všechny tyto stavby jsou kulturní památky nadregionálního významu a jsou důležitou dominantou příslušných obcí. Akutně potřebují rychlou a efektivní opravu. Rozhodli jsme se je proto podpořit,“ řekl Miroslav Kašný, krajský radní zodpovědný za oblast kultury a památkové péče.

Na realizaci zmíněných projektů se ze svého rozpočtu významně finančně podílejí i příslušné místní samosprávy a Ministerstvo kultury České republiky.

Radní rovněž schválili přidělení programové dotace 127 tisíc korun Římskokatolické farnosti Vizovice na restaurování lavic v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a 40,5 tisíce korun Římskokatolické farnosti Pitín na opravu fasády kostela sv. Stanislava v Pitíně.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz