Rada jmenovala novou ředitelkou Muzea Kroměřížska Martinu Miláčkovou

16.01.2020 16:53

ZLÍN – Novou ředitelkou Muzea Kroměřížska, krajské příspěvkové organizace, se s účinností od 1. února stane Martina Miláčková, která ve funkci nahradí Jiřího Stránského odcházejícího do penze. „Paní magistra Martina Miláčková vyhrála výběrové řízení a věříme, že v čele organizace uplatní své odborné znalosti a zkušenosti i manažerské schopnosti. Zároveň chci poděkovat magistru Jiřímu Stránskému za mnoholetou kvalitní práci na pozici ředitele Muzea Kroměřížska,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport. Martina Miláčková pracuje od roku 2006 pro Muzeum umění Olomouc, kde do roku 2014 působila jako správce a kurátor sbírek a od roku 2014 až doposud jako vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Aktivně se podílela na řadě významných výstavních projektů Muzea umění Olomouc, přispívala do oceněné muzejní publikace a redigovala dvě odborné knihy. Vystudovala teorii a dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci a muzeologii na Filozofické fakultě MU Brno.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz, Adéla Kousalová