Rada doporučila zastupitelům schválit vyrovnávací platby nemocnicím

22.10.2019 12:40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajská rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí vyrovnávacích plateb nemocnicím ve Zlínském kraji na zajištění výkonu služeb obecného hospodářského zájmu v příštím roce.
„Konkrétně jde o zajištění lékařské pohotovostní služby, činnosti střediska vědeckých informací a činnosti protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. Pro tento účel může být nemocnicím vyplaceno celkem až 27,890 milionu korun na základě vzniklých uznatelných nákladů a výnosů,“ uvedla krajská tiskoová mluvčí Adéla Kousalová.

„Účelem vyrovnávací platby je dokrytí ztráty, která při výkonu služeb obecného hospodářského zájmu nemocnicím vzniká, maximálně však do částky stanovené Zastupitelstvem Zlínského kraje. Konkrétní podmínky vyrovnávací platby, tedy zejména výši, ale také splatnost, vyúčtování či kontrolu stanoví kraj v samostatných smlouvách,“ upřesnil hejtman Jiří Čunek.

Lékařskou pohotovostní službou jsou pověřeny nemocnice založené Zlínským krajem (Krajská nemocnice T. Bati, Uherskohradišťská nemocnice, Kroměřížská nemocnice a Vsetínská nemocnice). Pro oblast Valašského Meziříčí pohotovost zajišťuje Nemocnice Valašské Meziříčí.

„V roce 2020 hodlá kraj uzavřít smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby s Krajskou nemocnicí T. Bati ve výši 6,1 milionu korun, Uherskohradišťskou nemocnicí ve výši 2,2 milionu korun, Kroměřížskou nemocnicí ve výši 3,1 milionu korun, Vsetínskou nemocnicí ve výši 3,4 milionu korun a Nemocnicí Valašské Meziříčí ve výši 2,5 milionu korun. Lékařská pohotovostní služba ve Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Uherském Brodě a Rožnově pod Radhoštěm bude organizována Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje,“ dodala tisková mluvčí.

Středisko vědeckých informací Krajské nemocnice T. Bati funguje jako knihovnické i informační pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví pro celý Zlínský kraj. Vzhledem k jeho jedinečnosti a vysoce specializovanému zaměření je o jeho služby velký zájem. Tato činnost je pro nemocnici ztrátová, proto na ni chce kraj poskytnout nemocnici vyrovnávací platbu jeden milion korun.

Vyrovnávací platbu 9,590 milionu korun poskytne kraj podle tiskové mluvčí i Kroměřížské nemocnici, která provozuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici Ošetřeným osobám bude účtována cena za pobyt na záchytné stanici v minimální výši 1 300 korun. Nemocnice má povinnost vymáhat po ošetřovaných osobách neuhrazené pohledávky, přesto je provoz záchytné stanice ztrátový.
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz