První dlužníci museli v Kroměříži po rozhodnutí soudu opustit městské byty

30.05.2020 08:35

KROMĚŘÍŽ - Městu se vyplácí důsledný postup vůči dlužníkům, kteří neplatí nájemné v městských bytech. „Po podání žaloby na vyklizení se podařilo vystěhovat tři dlužníky. Platební morálka dlužníků se postupně zlepšuje. Mají obavy ze ztráty bydlení či z neprodloužení nájemní smlouvy,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

„Městské byty má ve výpůjčce městem vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS). Dluhy k 31. prosinci 2018 činily téměř 3,5 milionu korun, ke konci letošního dubna to bylo 3,08 milionu korun. Dlužníků bylo ke konci roku 2018 celkem 119,“ přiblížil Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
„Ke konci letošního dubna evidujeme 93 dlužníků, z toho v městských bytech jich bydlelo 61. U řady z nich se ale jedná jen o malé nedoplatky nebo o jednorázově neuhrazené nájemné,“ popsala právnička KTS Lucie Konečná.

Největší „hříšník“ dlužil ke konci letošního dubna téměř 180 tisíc korun. Naopak, jeden dlužník snížil v posledním roce své závazky na nesplaceném nájemném o více než 200 tisíc korun. KTS loni podala 18 žalob na vyklizení bytu.
„V právní moci jich je deset, ale jen osm z nich je vykonatelných. Za období od začátku loňského roku do konce dubna 2020 byty opustilo devět dlužníků, včetně zmíněné trojice, na kterou byla podána žaloba na vyklizení,“ dodala Konečná.

Podle Holíka bude město nadále usilovat o to, aby se výše dluhu v městských bytech snižovala a aby lidé, kteří neplatí nájemné, v městských bytech nebydleli. „Je to jeden z prioritních úkolů pro nového ředitele KTS Mariana Vítka. Byli bychom samozřejmě rádi, pokud by se nám dařilo uvolňovat byty od dlužníků rychleji, ale musíme respektovat zákony i to, že soudní řízení nějakou dobu trvá,“ doplnil Holík.

Kroměříž má 510 bytů. Většina z nich, 422, je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.

Vlastimil Langer
Zdroj a ilustrační foto: MěÚ Kroměříž