První část vyššího příjmu ze sdílených daní kraj rozdělil, dorovnány jsou hlavně výdaje na mzdy řidičů

17.02.2017 12:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – O rozdělení 86,763 milionů korun rozhodla Rada Zlínského kraje a doporučila krajskému zastupitelstvu ke schválení. Největší část volných prostředků získá Ředitelství silnic Zlínského kraje, kterému tak bude dorovnán rozpočet na letošní rok.
„Rada dnes schválila rozpočtové opatření, kterým zapojujeme volné prostředky z roku 2016, které má kraj díky vyššímu příjmu ze sdílených daní a nedočerpání výdajů rozpočtu roku 2016. Částka 73,486 mil. korun bude přidělena příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, které byly finanční prostředky v této výši ve schváleném rozpočtu na rok 2017 kráceny, a byly převedeny ve prospěch výdajů na veřejnou linkové dopravě v souvislosti s navýšením mezd řidičů“ řekl Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana s odpovědností za hospodaření kraje.
Dalším příjemcem volných prostředků ve výši 3,300 mil. korun je Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), který měl tyto finanční prostředky přiděleny v rozpočtu roku 2016 na zařízení pro realizaci Clearingového centra, ale nečerpal je z důvodu průtahů při výběrovém řízení. Částka 977 tisíc korun představuje rovněž nedočerpané výdaje roku 2016 a bude použita na investici v Konzervatoři P. J. V. Kroměříž. Stejně tak zbývajících devět milionů korun nebylo vyčerpáno v roce 2016 z důvodu prodlení při uzavírání smluv a bude využito v souvislosti s výkupem pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov.
„Zapojuje se tak první část volných finančních prostředků z roku 2016, plynoucí jednak z vyššího příjmu ze sdílených daní a jednak z nedočerpaných výdajů. Poslední slovo bude mít zastupitelstvo, které zasedá 6. března,“ doplnil Sukop. Rada zároveň rozhodla i o zapojení nevyčerpaných prostředků z projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Částka ve výši 7 328 349 korun byla převedena do rezervy na nové projekty spolufinancované ze strany EU.
Rozpočet Zlínského kraje na rok 2017 byl schválen krajským zastupitelstvem 19. 12. 2016 v celkovém objemu příjmů 8,754 061 miliardy korun a výdajů 9,327 621 miliardy.

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer