Provoz Městské policie Zlín je kvůli karanténě omezen

18.10.2020 14:45

ZLÍN – Provoz Městské policie Zlín je z karanténních důvodů omezen, dva strážníci byli pozitivně testováni na Covid-19, několik dalších má příznaky onemocnění a byli odeslaní na testování.
„Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí byla přijata preventivní hygienická opatření, což má dopad na rozsah poskytovaných služeb. Od soboty 17. 10. je provoz městské policie omezen na služebnách Santražiny a okrskovém pracovišti. Úřední hodiny pro veřejnost budou do odvolání probíhat v pondělí a ve 
V současné době nedochází k omezení běžného výkonu služby. Hlídky strážníků jsou v ulicích Zlína přítomny v obvyklých počtech a jsou vybaveny všemi nezbytnými prostředky pro zvládání běžných i mimořádných situací.
„Pro příjem oznámení lze využít telefonní linky s nepřetržitým provozem: 577 630 501 nebo 577 630 502. V naléhavých situacích jsme k dispozici také prostřednictvím národní linky tísňového volání 156,“ vzkázal ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.
Lhůta k projednání tzv. dopravních přestupků se prozatím prodlužuje na 30 dní a bude dále upravena s ohledem na průběh nákazy a vyhlášená opatření.
„Ihned poté, co jsme byli o nákaze i příznacích strážníků informováni, jsme přistoupili k předem připraveným opatřením. Cílem těchto opatření je omezení přímého kontaktu mezi lidmi a snížení pravděpodobnosti nákazy onemocněním Covid-19. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení,“ dodal editel MP Zlín.

Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína