Propojení páteřních cyklostezek přes Otrokovice je u konce

27.06.2020 09:30

OTROKOVICE - Cyklisté se konečně mohou bezpečně přepravit přes centrum města. Nově vybudovaná stezka pro chodce a cyklisty vedoucí přes sídliště Střed je dobudovaná. Její výstavba byla rozdělena do dvou etap. První část byla dokončena v roce 2019, navazující druhá část letos v červnu.

„V loňském roce byla v první etapě uskutečněna výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél ulice Jiráskovy a Obchodní a  úsek k ulici Třebízského. Letos navázala na první etapu cyklostezky druhá, a to stezka pro pěší a cyklisty v ulici Družstevní a úseky k ulici Nábřeží a středem sídliště k ulici Svobodova,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.
Součástí stavby cyklostezky je nové veřejné osvětlení, navazující úpravy s napojením na stávající chodníky, odpočívadla a vegetační úpravy.  

Výstavba cyklostezky si vyžádala pokácení čtyř javorů, místo nichž bylo vysázeno devět lip srdčitých, čtyři sakury a čtyři alejové stromy. Celkem tak bylo ve druhé etapě vysázeno sedmnáct stromů. Ostatní stromy ve stávajícím stromořadí byly ponechány. Město Otrokovice vysadilo náhradní výsadbu nad rámec stanovené v povolení ke kácení.

„Výstavba cyklostezky si vyžádala přesun dětského pískoviště. Nové mobilní pískoviště bude v následujících týdnech nainstalováno. Sloužit bude do té doby, než bude v ulici Družstevní postaveno zcela nové dětské hřiště,“ dodala tisková mluvčí.

Doba výstavby je dle smlouvy stanovená od 9. března do 6. září, cyklostezku se tak podařilo dokončit s předstihem. Obě etapy výstavby stezky pro chodce a cyklisty stály přibližně 9,5 milionu korun. Stavba byla 85 % financována z dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylá částka byla vyčleněna v rozpočtu města Otrokovice.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice