Projekty z prvního ročníku Tvoříme Zlín začínají dostávat konkrétní vzhled

19.06.2019 07:40

ZLÍN - První projekt, který Zlíňané navrhli v rámci loňského ročníku projektu participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, je již hotový a slouží dětem. Jedná se o malované hřiště v Bartošově čtvrti. Na dalších vítězných návrzích se intenzivně pracuje a připravuje se jejich realizace.

„Nejvíce časově náročná je příprava veškeré dokumentace a vyřízení stavebního povolení. Jak jsme předem avizovali, některé náročnější projekty se podaří letos připravit projekčně a k samotné realizaci dojde v úvodu příštího roku. Řadu navržených projektů bychom však rádi předali veřejnosti k užívání ještě letos,“ uvedla Kamila Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme Zlín. V současné době jsou ve fázi přípravy jednotlivé vítězné projekty.

Malé projekty:

Malované hřiště – Bartošova čtvrť – ulice Zborovská, hřiště č. 38 – nanesení speciálních barevných nástřiků na betonovou plochu hřiště, pomocí nichž budou vytvořeny hry pro děti.

Hřiště je již hotové a zpřístupněné veřejnosti.

Pítko u cyklostezky – vybudování zdroje pitné vody (pítka) na cyklostezce u Dřevnice (křižovatka Fügnerova a Havlíčkova nábřeží). V současnosti se přepracovává projektová dokumentace. Pítko se bude realizovat letos.

Vybudování zpevněné stezky v lokalitě Kocanda - točna směr bývalá Koliba. Bylo provedeno geodetické zaměření a projekt je nyní dokončován. Realizovat se bude letos.

Komunitní zahrada Jižní Svahy – vybudování komunitní zahrady na Jižních Svazích v lokalitě bývalého „torza“. Zahrada bude otevřena letos. V červnu se uskutečnila schůzka se zájemci, kteří budou chtít zahradu využívat.

Park u Kudlovské přehrady – úprava zeleně a umístění tyčí pro zavěšení houpacích sítí.

V současnosti se vypracovává projektová dokumentace včetně vizualizace, která již bude zahrnovat připomínky odpůrců revitalizace parku. Realizace proběhne letos.

Tři šťouchy pro uklizené náměstí Míru – instalace zábavních prvků motivujících občany k udržování nám. Míru v čistotě. Ve spolupráci s Technickými službami Zlín bude návrh letos zrealizován.

Čítárna v ulicích Zlína – vybudování veřejné knihovny v Univerzitním parku. V současné době probíhá jednání s dodavatelem ve věci nákupu upraveného modulu pro účely čítárny a vyřizuje se územní souhlas. Knížky jsou již zajištěny. Realizace se uskuteční letos.

Úpravy prostranství mezi základními školami Komenského ve Zlíně – úprava zelené plochy u sochy J. A. Komenského. V současnosti se vypracovává projektová dokumentace. S realizací se musí počkat na novou kanalizaci, která bude dokončena v září.

Workoutové hřiště Bartošova čtvrť – vybudování workoutového hřiště v lokalitě Bartošova čtvrť (parcela č. 1645/4). V současnosti se vyřizuje smlouva o výpůjčce pozemku. Realizace proběhne příští rok.

Velké projekty:

Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích – rekonstrukce zastávky Česká. V současnosti se vypracovává projektová dokumentace včetně vizualizace. K realizaci dojde v příštím roce.

Nekulturní okolí kulturního stánku – rekonstrukce zastávky Prostřední u Malé scény.

V současnosti se vypracovává projektová dokumentace včetně vizualizace. Realizace pravděpodobně příští rok.

Relax zóna u divadla – vytvoření odpočinkové plochy na Farské louce vedle MDZ.

V současnosti se vypracovává projektová dokumentace včetně vizualizace. Projekt bude hotov letos, realizace proběhne až příští rok.
Vlastimil Langer

Foto: www.zlin.eu